Hjemmetjenester

Hjemmetjenesten

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest 

Send e-post

Telefon

Hjemmetjenesten Hammerfest

Hovednummer
78 40 27 16

Vakttelefon, døgnbemannet
917 17 263
også helg og høytid

Hjemmetjenesten Kvalsund

416 64 503

Sandra Karlsen

Virksomhetsleder
hjemmetjenesten og Sørøygata omsorgsbolig
sandra.karlsen@hammerfest.kommune.no
T 78 40 27 15
 

Lise Leirbekk

Avdelingsleder
hjemmetjenesten
lise.leirbekk@hammerfest.kommune.no
T 78 40 27 11
 

Kari Næssvik

Nestleder
hjemmetjenesten og Sørøygata omsorgsbolig
Kari.naessvik@hammerfest.kommune.no
T 78 40 27 14
 

Gjertrud Veum Gamst

Virksomhetsleder Kvalsund sykehjem og hjemmetjeneste
Gjertrud.Gamst@hammerfest.kommune.no
M 911 52 919
 

Dursun Akcakaya

Avdelingsleder Kvalsund Hjemmetjeneste
Dursun.Akcakaya@hammerfest.kommune.no
M 902 82 238