Helse- og omsorgssektoren i Hammerfest kommune er i gul beredskap

Vi har restriksjoner mot at personell kan jobbe på tvers av institusjoner og omsorgsboliger for å begrense konsekvensene ved en eventuell smitte. De som ønsker å besøke beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner må ringe og avtale på forhånd.

Hjemmetjenester

Hjemmetjenesten

Besøksadresse

Kirkeparken omsorgssenter
Sørøygata 13
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest 

Telefon
78 40 27 16

Hjemmetjenesten Kvalsund
416 64 503

Send e-post