Helse- og omsorgssektoren i Hammerfest kommune er i grønn beredskap

Vi opprettholder normalt drift så langt det lar seg gjøre. Alle tjenester følger rutiner og retningslinjer for smittevern, og noen tjenester vil ha begrensninger. De som ønsker å besøke beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner må ringe og avtale på forhånd.

Hjemmetjenester

Hjemmetjenesten

Besøksadresse

Kirkeparken omsorgssenter
Sørøygata 13
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest 

Telefon
78 40 27 16

Hjemmetjenesten Kvalsund
416 64 503

Send e-post