Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter.

Hjemmesykepleien kan blant annet gi bistand med

  • medisiner og medikamenthåndtering
  • sykepleiefaglig hjelp, for eksempel sårstell
  • helsefaglige observasjoner

Mer om hjemmesykepleie og andre helsetjenester i hjemmet (Helsenorge.no)

Kontakt

Sandra Kruger
Avdelingsleder
Hjemmetjenesten
E-post
Telefon 78 40 27 15

Adresse

Hjemmetjenesten

Besøksadresse

Kirkeparken omsorgssenter
Sørøygata 13
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest 

Telefon
78 40 27 16

Hjemmetjenesten Kvalsund
416 64 503

Send e-post

Sandra Krüger

Avdelingsleder
hjemmetjenesten og Sørøygata omsorgsbolig
Sandra.kruger@hammerfest.kommune.no
T 78 40 27 15
 

Turid F. Løkke

Virksomhetsleder 
hjemmetjenesten og Sørøygata omsorgsbolig
Turid.forberg.lokke@hammerfest.kommune.no
T 78 40 27 11
 

Kari Næssvik

Nestleder
hjemmetjenesten og Sørøygata omsorgsbolig
Kari.naessvik@hammerfest.kommune.no
T 78 40 27 14
 

Gjertrud Veum Gamst

Virksomhetsleder Kvalsund sykehjem og hjemmetjeneste
Gjertrud.Gamst@hammerfest.kommune.no
M 911 52 919
 

Dursun Akcakaya

Avdelingsleder Kvalsund Hjemmetjeneste
Dursun.Akcakaya@hammerfest.kommune.no
M 902 82 238