Ansattoversikt


Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
assistent-vikar 950 89 337
Pleiemedarbeider 912 47 976
spl.stud. 991 16 972
Sykepleierstudent 401 04 229
Assistent 481 46 642
Assistent 926 04 355
Sykepleier 78 40 24 70
Hjemmehjelp
Vikar fra byrå.
Sykepleier 970 73 553
Elev 476 82 985
962 07 221
???
sykepleierstudent
asistent 486 42 990
Sykepleier 78 40 27 14 928 41 617
Sykepleier
Pleiemedhjelper 901 73 559
Helsefagarbeider 450 84 796
Helsefagarbeider
Jordmor 939 26 583
Assistent
Sykepleierstudent-vikar 417 52 419
Helsefagarbeider 411 75 622
Helsefagarbeider 950 23 985
469 04 843
Sykepleier 415 06 627
Praktisk Bistand
Pleiemedhjelper
Sommervikar 912 69 546
Vikar fra byrå.
Sykepleier
Sykepleier 958 21 615
Assistent sørøygata 457 61 361
Assistent
Sykepleiestudent 458 54 188
Fagansvarlig Hjemmebaserte tjenester 78 40 27 21 951 57 625
Servicemedarbeider
Hjelpepleier
Sykepleier
sykepleierstudent
Brannkonstabel vikar 993 75 350
Sykepleierstudent-vikar 484 61 197
vikar 913 28 456
Assistent- vikar 413 38 354
Sykepleierstudent-vikar 401 06 390
Sykepleier
Assistent
Hjelpepleier 400 67 758 400 67 758
Vikar/sykepleierstudent
Sykepleier
Helsefagarbeider 485 09 285
Sykepleier
Sykepleier
Hjelpepleier, vikar sveige.
Hjelpepleier 971 42 072
spl.stud. 970 25 998
466 13 779
904 07 452
Demenskoordinator 78 40 27 08 992 18 921
Sykepleierstudent-vikar 954 07 402
Psykiatrisk Sykepleier
Avdelingsleder 78 40 27 15
Sykepleier/vikar 465 90 110 465 90 110
Assistent 472 35 471
sykepleierstudent
Sjåfør 901 15 699
Sykepleier 78 40 20 61 901 21 698
Assistent
Helsefagarbeider
Virksomhetsleder 78 40 27 11 905 08 302
Sykepleier 952 85 211 952 85 211
Lærling hjemmesykepleien
Hjelpepleier
971 82 881
975 02 739
452 50 511
Nestleder/Teamansvarlig 78 40 27 14 924 87 388
Sykepleierstudent 917 07 166 917 07 166
Assistent 9704273
Assistent
Sykepleier
Fagarbeider 78 40 27 16 905 17 544
Hjelpepleier 78 40 20 61 950 46 617
Sykepleier
Assistent 906 14 339
465 52 116
Sykepleier, Sommervikar 2020.
Assistent
Vikar fra byrå. 0040774401345
Legevikar
assistent 908 37 194
Sykepleier 944 31 279
Språklærling
Sykepleier 78 40 20 61 977 10 030
assistent-vikar 913 21 227
901 88 415
Sykepleier
Pleiemedarbeider
Sykepleierstudent/vikar
Assistent 952 36 078
Sykepleier
Assistent/vikar 912 48 218
Assistent 984 63 593
Assistent 469 34 895
Assistent
Hjelpepleier 905 09 022
Sykepleier 78 40 27 16
Sykepleierstudent 468 82 020
Sykepleier 481 87 989
Sykepleier 959 26 424