Ansattoversikt


Helse og omsorg - Helse - Legetjenesten

Ansatte i avdelingen Legetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykehjemslege - spesialist i allmennmedisin 78 40 23 54
Legevaktansvarlig sykepleier 78 41 20 00
Legevikar 78 40 23 53
Kommuneoverlege 78 40 24 59 995 15 999
Konsulent 78 40 27 23
Kommuneoverlege 78 40 27 47 917 40 270
Sykehjemslege 78 40 23 53
Virksomhetsleder 78 40 27 07 402 45 005