Helse- og omsorgssektoren i Hammerfest kommune er i grønn beredskap

Vi opprettholder normalt drift så langt det lar seg gjøre. Alle tjenester følger rutiner og retningslinjer for smittevern, og noen tjenester vil ha begrensninger. De som ønsker å besøke beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner må ringe og avtale på forhånd.

Eldreomsorg