Ansattoversikt


Helse og omsorg - Helse - Legetjenesten - Allmed legesenter

Ansatte i avdelingen Allmed legesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fastlege 78 40 77 00
Legevikar 78 40 77 00
Sykepleier 78 40 77 00
Stud.med. med lisens 78 40 77 00
Miljøterapeut 918 19 311
Lege i spesialisering - del 1 78 40 77 00
Fast legevikar 78 40 77 00
Legevikar 78 40 77 00
Legevikar 78 40 77 00
Legevikar 78 40 77 00
5.-års medisinstudent 78 40 77 00
Helsesekretær 78 40 77 00
Helsesekretær 78 40 77 00
Lege i spesialisering - del 1 78 40 77 00
Sykehjemslege 78402354/78402779
Lege i spesialisering - del 1 78 40 77 00
Fastlege 78 40 77 00
Hjelpepleier 78 40 27 77
5.-års medisinstudent 78 40 77 00
Helsesekretær 78 40 77 00
Vikar 78 40 77 00
Fastlege 78 40 77 00
Sykepleier 78 40 77 00 950 29 659
5.-års medisinstudent 78 40 77 00
Konsulent 78 40 27 23
Sykepleier
Helsesekretær 78 40 77 00
5.-års medisinstudent 78 40 77 00
Legevikar 78 40 77 00
Sykehjemslege 78 40 23 53
Lege 78 40 77 00
Virksomhetsleder 78 40 27 07 402 45 005