Ansattoversikt


Legetjenesten - Allmed legesenter

Ansatte i avdelingen Allmed legesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fastlege 78 40 77 00
Sykepleier 78 40 77 00
Stud.med. med lisens 78 40 77 00
Miljøterapeut 918 19 311
Institusjonslege 78 40 23 53
Fast legevikar 78 40 77 00
Legevikar 78 40 77 00
Legevikar 78 40 77 00
5.-års medisinstudent 78 40 77 00
Helsesekretær 78 40 77 00
Helsesekretær 78 40 77 00
Sykehjemslege 78402354/78402779
Lege i spesialisering - del 1 78 40 77 00
Fastlege 78 40 77 00
Hjelpepleier 78 40 27 77
5.-års medisinstudent 78 40 77 00
Helsesekretær 78 40 77 00
Vikar 78 40 77 00
Fastlege 78 40 77 00
Sykepleier 78 40 77 00 950 29 659
5.-års medisinstudent 78 40 77 00
Lege i spesialisering - del 1 78 40 77 00
Legevikar 78 40 77 00
Konsulent 78 40 27 23
Sykepleier
Helsesekretær 78 40 77 00
5.-års medisinstudent 78 40 77 00
Legevikar 78 40 77 00
Sykehjemslege 78 40 23 53
Legevikar 78 40 77 00
Lege 78 40 77 00
Virksomhetsleder 78 40 27 07 402 45 005