Ansattoversikt


Helse og omsorg - Helse - Legetjenesten - Skarven legesenter

Ansatte i avdelingen Skarven legesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier 78 40 24 70
Fastlege 78 40 24 70
Sykepleier 78 40 24 55
Helsesekretær 78 40 24 70
Ambulansefagarbeider
Fastlege 78 40 24 70
Sykepleier 78 40 24 70
Helsefagarbeider 78 40 24 70
Allmennlege i spesialisering 78 40 24 70
Helsefagarbeider 78 40 24 70
Lege i spesialisering - del 1 78 40 24 70
Legevaktansvarlig sykepleier 78 41 20 00
Sykepleier 78 40 24 70
Fastlege 78 40 24 70
miljøabeider 78 40 24 70
Helsesekretær 78 40 24 70
Fastlege 78 40 24 70
Sykepleier
Virksomhetsleder 78 40 27 07 402 45 005
5.-års medisinstudent 78 40 24 70