Ansattoversikt


Legetjenesten - Skarven legesenter

Ansatte i avdelingen Skarven legesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Legevikar 78 40 24 70
Sykepleier 78 40 24 70
Fastlege 78 40 24 70
Legevikar 78 40 24 70
Sykepleier 78 40 24 55
Sykepleier Skarven:78402470
Sekretær 78 40 24 70
Stud.med. med lisens 78 40 24 70
Ambulansefagarbeider
Fastlege 78 40 24 70
Sykepleier 78 40 24 70
Fastlege Permisjon
Lege i spesialisering - del 1 78 40 24 70
Helsefagarbeider 78 40 24 70
Legevikar 78 40 24 70
Legevaktansvarlig sykepleier 78 41 20 00
Sykepleier 78 40 24 70
Fastlege 78 40 24 70
miljøabeider 78 40 24 70
Helsesekretær 78 40 24 70
Fastlege 78 40 24 70
Sykepleier
Helsesekretær 78 40 24 70
Virksomhetsleder 78 40 27 07 402 45 005