Ansattoversikt


Helse og omsorg - Institusjoner - Kirkeparken omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Kirkeparken omsorgssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pleiemedarbeider 969 50 889
973 50 124
459 10 443
???
Miljøterapeut
Sykepleier i helseykepleierstilling 2410
Kreftkoodinator 78 40 27 22 915 86 084
2.års sykepleierstudent 986 27 422
Sykepleier 950 93 634
Helsefagarbeider
Sykepleier
??? 900 49 884
400 98 465
+46760459938
Sykepleier 0034676978266
Sykepleier 486 42 973
Pleiemedhjelper
482 62 228
Institusjonslege 78 40 23 53
Sykepleier +34649554740 +34649554740
486 88 264
Sykepleier 406 42 157
Sykepleier Skarven:78402470
Sykepleier +34682461773
939 96 330
Sykepleierstudent 478 27 508 478 27 508
Hjelpepleier
Sykepleier 958 51 936
0034664856837
Pleieassistent
Kokk
Praktisk Bistand
Sykepleier 975 27 669
948 33 740
Fagarbeider 78 40 27 53
Sykepleier 912 59 773
+40742877659
Sykepleier +40742877659
Assistent
Sykepleier 486 18 009
fagarbeider i Sørøygata Omsorgsbolig
467 23 695
1.års sykepleiestudent 455 30 117
Fagsykepleier 482 44 057
Virksomhetsleder 78 40 23 51 406 38 462
Sykepleier 959 97 580
908 70 951
Sykepleier 454 21 417
402 29 427
Sykepleierstudent
assistent 481 12 690
Sykepleier Vikar 004560469750
3.års sykepleierstudent 984 64 120
902 17 612
??? 958 74 228
Sykepleier
Assistent 415 79 444
Avdelingsleder 78 40 25 10
Hjelpepleier 920 87 375
Pleiemadarbeider 932 28 833
Ambulansefagarbeider
Sykehjemslege 78402354/78402779
Sykepleier 913 05 848
Pleiemedarbeider 469 44 458
Pleieassistent
Sykepleier
Sykepleier
Helsefagarbeider 955 29 004
Praksis student 912 43 049
Fagarbeider 402 84 062
Assistent
483 05 494
Lærer
Pleiemedarbeider 469 51 368
Assistent
Hjelpepleier 464 23 293
???
Pleiemedhjelper 951 04 408 951 04 408
951 04 408
???
??? 78 40 27 54 971 43 010
Sykepleier 905 49 297
Assistent
Helsefagarbeider 939 22 855
414 04 467
Helsefagarbeider 971 00 254
Lærling 941 42 917
Sykepleierstudent
Hjelppleier 976 70 115
941 49 299
Fagarbeider 78 40 27 44
941 71 653
Pleiemedarbeider 955 58 531
Sykepleier 950 38 976
Sykepleier
Pleieassistent
Hjelpepleier 908 42 164
936 82 500
Omsorgsarbeider
3.års sykepleierstudent 454 47 576
Helsefagarbeider i Sørøygata Omsorgsbolig
Sykepleier-vikarbyrå 939 21 848
Sykepleiervikar
Pleiemedarbeider 450 85 849
Helsefagarbeider 405 86 969
Frisklivsansatt 78 40 23 70
Fagansvarlig helse 78 40 27 73
Sykepleier
Assistent 925 67 584 925 67 584
478 04 699 478 04 699
909 92 624
Hjelpepleier 416 81 370
921 36 240 921 36 240
Assistent 968 43 595
480 88 910
Assistent
Helsefagarbeider 78 40 24 70
Sykepleier
Helsefagarbeider 916 64 087
Sykepleierstudent
971 82 881
Sykepleierstudent 902 61 678
920 33 023
463 36 965
Helsefagarbeider
Sykepleier
PLeieassistent
Vikar
Sykepleiervikar
Helsefagarbeider 405 86 790
Pleieassistent
413 54 757
Sykehjemslege - spesialist i allmennmedisin 78 40 23 54
Assistent
Sykepleierstudent 482 75 193
Miljøarbeider 924 33 020
Spesialsykepleier
Sykepleier 78 40 27 77 913 56 979
Helsefagarbeider Vikar
Menighetspedagog
Avdelingsleder 950 70 368
Fagarbeider 78 40 23 56 905 17 544
Assistent
Sykepleier 0034634510406
Sykepleier 970 34 277
975 05 687
Sykepleier
Hjelpepleier 481 27 602
Fagsykepleier 938 86 687
helsefagarbeider 400 81 301
951 69 020
Sykepleier 0034681392948
pleiemedhjelper 975 94 454
Lærling
Sykepleier +40774401345
Vikar fra byrå. 0040774401345
Sykepleier 0034669500467
pleiemedarbeider/student 960 43 501
486 33 642
???
miljøabeider 78 40 24 70
Fagarbeider i Sørøygata Omsorgsbolig
???
463 09 811
Sykepleier 0034638939779
907 06 979
905 72 524 905 72 524
1.års sykepleierstudent 948 59 259
Lærling
Sykepleier
+46704228066 +46704228066
Kirkeparken omsorgssenter Resepsjon 78 40 23 50
Hjelpepleier 416 14 202
Assistent
908 59 208
Sykepleier
Sykepleier 984 63 593
973 56 941
Hjelpepleier
955 51 639
sykepleierstudent
Hjelpepleier
Helsefagarbeider 473 46 441
Sykepleier
Sykehjemslege 78 40 23 53
Kokk 954 83 624
Assistent
???
sykepleier 902 11 524
Avdelingsleder 995 97 048
???
Sykepleierstudent
Sykepleier 450 46 643 450 46 643
Assistent
454 07 203