Ansattoversikt


Helse og omsorg - Helse - Rus- og psykiatritjenesten

Ansatte i avdelingen Rus- og psykiatritjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleierstudent 911 50 663
Assistent 78 40 27 12 482 39 818
Assistent 951 38 564
Koordinator Tili:Ut 78 40 27 25 923 19 367
Fagkoordinator rus 78 40 27 27 982 24 856
Assistent
Psykiatrisk sykepleier 78 40 27 20 992 18 918
Ruskonsulent 78 40 27 24 992 03 797
78 40 27 28
Sykepleier
Hjelpepleier 995 12 560
Miljøarbeider 913 70 461
Sykepleier 78 40 24 43 481 13 673
Miljøarbeider
Miljøarbeider
Fagleder Psykiatri 78 40 27 29 901 65 748
Helsefagarbeider 921 54 160
Ruskonsulent 78 40 27 30 412 97 675
Miljøarbeider 78 40 27 37
2.års sykepleiestudent
Miljøarbeider 78 40 27 37
Miljøarbeider
Sykepleierstudent
Sykepleier 928 65 680
Miljøarbeider
Lærer
Psyk.Sykepleier 905 00 988
Sykepleier 78 40 27 84 469 03 795
970 18 716 970 18 716
Miljøarbeider
Virksomhetsleder 78 40 27 32 992 03 793
Assistent 78 40 27 37
Psykiatrisk sykepleier
916 37 294
Sykepleier