Ansattoversikt


Helse og omsorg - Helse - Rus- og psykiatritjenesten

Ansatte i avdelingen Rus- og psykiatritjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
2.års student 911 50 663
Nattevakt 78 40 27 12 482 39 818
Assistent 951 38 564
Koordinator Tili:ut 78 40 27 25 923 19 367
Fagleder rus 78 40 27 27 982 24 856
Hjelpepleier
Fagleder psykiatri 78 40 27 20 992 18 918
Sosialkonsulent 78 40 27 24 992 03 797
Sykepleier 928 65 680
Miljøarbeider 950 96 440
Spesialsykepleier 454 29 536
Hjelpepleier 995 12 560 995 12 560
3.års student 902 17 612
Hjelpepleier 913 70 461
Spesilasykepleier 78 40 27 28 413 50 466
Spesialsykepleier 911 13 392 481 13 673
Assistent 416 47 666
Spesialhjelpepleier
Psykiatrisksykepleie 78 40 27 29 901 65 748
Nattevakt 921 54 160
Sykepleier
Sosialkurator 78 40 27 30 412 97 675
Miljøarbeider 78 40 27 37 951 16 912
2.års student
Assistent 78 40 27 37
Assistent
2.års student
Assistent 938 52 268
Hjelpepleier 916 37 294 916 37 294
Hjelpepleier
Assistent
3.års student
Miljøterapeut 78 40 27 88 932 60 730
3.års student 975 35 232
Sykepleier 905 00 988
Sykepleier 78 40 27 84 469 03 795
Vikar
Assistent1
Virksomhetsleder 78 40 27 32 992 03 793
Assistent 78 40 27 37
Psykiatrisksykepleie 469 03 795