Ansattoversikt


Helse og omsorg - Helse - Montenegro omsorgsbolig

Ansatte i avdelingen Montenegro omsorgsbolig
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier
Psyk.Sykepleier/miljøterapeut 78 40 27 34
vikar
miljøterapeut
Miljøterapeut 918 19 311
Barnevernkonsulent 902 44 729 902 44 729
Veileder 412 78 001
Vikar
assistent 908 87 367
Vernepleier 917 33 853
Prosjektleder - Arbeid til alle 485 09 274 485 09 274
miljøarbeider 78 40 27 37
Fagansvarlig helse 78 40 27 73
Virksomhetsleder 78 40 29 10 957 34 116
Vikar 78 40 24 07 910 03 827
assistent
Miljøterapeut 78 40 22 62 901 79 765
454 86 023
miljøabeider 78 40 24 70
Vikar
assistent
Miljøarbeider
Spesialhjelpepleier 472 62 423
NAV-veileder 960 43 563