Ansattoversikt


Tilrettelagte tjenester - Skaidiveien omsorgsbolig

Ansatte i avdelingen Skaidiveien omsorgsbolig
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pleiemedarbeider
Miljøarbeider 913 19 878
Assistent/ pleiemedhjelper 419 26 488
Assistent/pleiemedhjelper 401 96 280
Helsefagarbeider 909 38 756
913 69 989
Helsefagarbeider 998 74 624
Assistent 952 40 775
Sykepleier student 928 87 752
Miljøarbeider 958 07 225
Assistent 411 81 167
Sykepleier 481 29 191
Assistent 924 25 071
Vernepleier 416 24 207
Miljøarbeider 977 30 866
Assistent 905 21 226
Assistent 953 02 922
Assistent 951 70 511
Helsefagarbeider 451 35 538
Miljøarbeider 997 48 132
Hjelpepleier 78 40 25 85 974 70 728
Helsefagarbeider 458 18 356
Hjelpepleier 412 53 382
Virksomhetsleder 78 40 27 95 454 78 331
Hjelpepleier 992 64 458
Miljøterapeut 415 69 254
Lærer 913 58 973
400 52 625
Helsefagarbeider 415 50 527
Miljøarbeider 992 32 050
902 13 834
Assistent/ pleiemedhjelper 400 69 615
Assistent 481 51 738
Assistent 954 37 479
Tilkallingsvikar 469 52 634
Assistent 952 56 991
Helsefagarbeider 930 16 363
Assistent 481 41 104
Helsefagarbeider 412 06 694
Musikkterapeut
Sykepleier 481 08 225
Hjelpepleier 957 32 911
tilkallingsvikar 950 03 262
Hjelpepleier 970 94 433
Assistent 483 87 535 483 87 535
Fagarbeider( barne og ungdomsarbeider) 900 32 075
Assistent 482 18 887
Adjunkt
Assistent 458 03 123
Vernepleier 953 00 331