Ansattoversikt


Oppvekst og kultur - Kultur - Kulturskolen

Ansatte i avdelingen Kulturskolen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturskolelærer 478 62 817 478 62 817
Adjunkt 482 69 403
Musikk/kulturarb 954 47 530
Kantor 78 40 29 29 994 64 845
Kulturskolelærer 78 40 20 85 993 85 864
Inspektør 78 40 20 80 468 48 385
Musikk/kulturarb 938582123
Kulturskolerektor 78 40 20 76 480 03 075
Kulturskolelærer 486 75 862
Kulturskolelærer 468 34 302
Musikk/kulturarb 957 03 453
Kulturskolelærer 78 40 20 86 900 91 531
Kulturskolelærer 922 97 270
Musikk/Kultursk.lærer
Musikk/kulturarb
Musikk/kultursk.lærer 905 81 497
Lærer 78 40 22 76 913 15 420
Musikkterapeut