Ansattoversikt


Oppvekst og kultur - Barn og unge - Ungdomstjenesten

Ansatte i avdelingen Ungdomstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Servicemedarbeider
Folkevalgt
Assistent
Folkevalgt
Folkevalgt
Klubbarbeider
Konsulent
Konsulent
Klubbarbeider 993 30 339 993 30 339
Spesialkonsulent 412 95 794
Servicemedarbeider
Folkevalgt
Folkevalgt
Virksomhetsleder 78 40 29 60 926 90 759
Konsulent 485 02 805 485 02 805
Folkevalgt
Utekontak 412 95 794
Konsulent