Frivillighets- og aktivitetsfond

Hammerfest kommune har etablert et nytt fond som skal stimulere til økt aktivitet, støtte opp om samfunnsnyttige tiltak og bidra til økt bruk av frivilligheten i kommunen. 

hender som holder opp hjerter mot skyen.  - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

Fondet erstatter tidligere ordninger under kultur, idrett og næring til frivillighet og aktivitetsskapende tiltak. 

Målgrupper for ordningen er lag, foreninger, stiftelser og ikke-kommersielle organisasjoner som opererer innen frivilligfeltet. Også enkeltpersoner og uformelle grupper kan søke støtte til tiltak som faller inn under ordningens formål. 

Se artikkel for mer informasjon, her finnes også digitalt søknadsskjema. 

Første ordinære søknadsfrist er 1. september.