Til høring: Detaljregulering for Hammerfest Rorbuer AS

Hammerfest kommune har utarbeidet et forslag til detaljregulering for arealene i tilknytning Rossmollgata 46 - 48. Hammerfest Rorbuer AS. MWA AS/Rambøll har vært Hammerfest kommunes planfaglige konsulent.

Formålet med planarbeidet er å avklare rammene for en utvikling av området som omfatter et maritimt senter med reiselivsfokus, innkvartering, parkering og tilhørende infrastruktur. Aktuelle formål i planen er næringsbebyggelse, herunder hotell og bevertning. 

Vedlegg

1. Plankart HMF Rorbuer (PDF, 518 kB)
2. Plan Hammerfest Rorbuer

Frist for innspill er fredag 19. juni 2020


Innspill sendes skriftlig til:
Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Send e-post med referanse 2019/536

Spørsmål i saken rettes arealplanlegger Kaia Charlotte Fagerhaug. 

Kontakt

Kaia Charlotte Fagerhaug
Arealplanlegger
E-post
Telefon 78 40 25 58

Adresse

Plan og næring

Besøksadresse

Hammerfest Rådhus
9600 Hammerfest


Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

78 40 20 00
Send e-post