Kokelv

Vi har vakker natur med nærhet både til sjø og fjell.

Fiskerik fjord og med en lakseførende elv, Russelv. Nærhet til både fiskevann, multer, blåbær og tyttebær. Gode muligheter til å høste av naturressursene. Vi har et aktiv arbeidsmiljø med mange kommunale arbeidsplasser, jordbruk og fiske, turisme og private aktører for øvrig. Oppdrett av laks med mange arbeidsplasser, en lokal driftsleder i tillegg til lokal arbeidskraft. Et sjøsamisk museum med en hel stilling. Kirke fra 1960 med en spesiell historie, bygd av av tysk ungdom. Styrken er at vi er en sammensveiset bygd og vi gjør mye for å ha en levende bygd. Vi har aktive lag og foreninger, god dugnadsånd og med forskjellige arrangementer gjennom hele året. 

Rødt hus i mørketidslys og vinter - Klikk for stort bilde

Hvem bor her?

Vi har 118 innbyggere, 88 boliger og 83 fritidsboliger

Hvem jobber her?

Vi har butikk, gårdsdrift, turisme, fiske og oppdrett.
Det er 32 offentlige og 20 private arbeidsplasser her og 13 foretak registrert i Brønnøysundregisteret. 2 båter er registrert her.

Hva har vi?

  • Oppvekstsenter
  • Bo- og omsorgssenter
  • Skolehelsetjenester
  • Ledige boligtomter
  • Kommunale boliger
  • Senterhytta
  • Kirke
  • 14 leieleiligheter
  • Mobildekning og trådløs bredbåndsdekning

Offentlig kommunikasjon

  • Buss med 21 avganger per uke utenom skoleferien – 11 avganger per uke i skoleferien

Tomteareal

Vi har 5 byggeklare tomter for boliger, 4 for fritidsboliger og 3 til annen næring - samt 32 tomter til boliger og 121 til fritidsboliger som ikke er byggeklare.

Hva sier arealplanen?

Fritidsbebyggelse, boliger, jord- og skogsbruk.

Landbruk

Hovedsakelig salg av fôr, samt sauedrift og storfe. Potensial for mer drift.

Lag og foreninger

Turistinformasjon

Gårdsbruk i vinterlys, kirke i bakgrunnen - Klikk for stort bilde