Nordre Seiland – med Hønseby, Eidvågeid, Vassbukta og Survika

Vi er sterke på dugnadsarbeid og har god kunnskap om kystkultur

Mann står i styrhuset på liten båt som setter ut fjorden i solskinn - Klikk for stort bilde Till Daling, Visit Hammerfest

Hvem bor her?

Vi har 68 innbyggere, 69 boliger og 74 fritidsboliger

Hvem jobber her?

Vi har fiskeri, oppdrett og turisme.
Det er 21 private arbeidsplasser her, 26 foretak registrert i Brønnøysundregisteret og 7 båter registrert her.

Hva har vi?

 • Flytebrygger
 • Daltun skole
 • Turhytte
 • Verdifullt kulturlandskap Indre Survik og Skakkebakken
 • Seiland nasjonalpark
 • Eidvågen naturreservat
 • Mobildekning og trådløst bredbånd. 
  Hønseby og Survika har ikke bredbåndsdekning

Offentlig kommunikasjon

 • Buss til Hønseby med 12 avganger per uke
 • Ferge Strømsnes – Kjerringholmen med 44 avganger per uke
 • Buss med 15 avanger per uke (10 per uke i skoleferien)

Tomteareal

Vi har 6 byggeklare tomter for boliger, 29 til fritidsboliger og 5 til annen næring - samt 4 tomter til boliger og 11 til frititdsboliger som ikke er byggeklare.

Hva sier arealplanen?

Arealer til spredt bebyggelse, fritidsbebyggelse, akvakultur, bebyggelse og anlegg, turisme.

Landbruk

1 aktør sauedrift, villsau. Slåttemark og beite med potensial for drift.

Hvilke muligheter ser vi?

Bygge flere kommunale boliger, slik at folk kan leie, etablere omsorgsbolig. Store muligheter innen naturbasert næring. Vil bli betraktet som en bydel. Øke distriktspolitiske tilskudd. Turisme.

Lag og foreninger

Turistinformasjon