Droneflyging i Hammerfest

Det er forbudt å fly drone nærmere enn 5 kilometer fra Hammerfest lufthavn uten spesiell tillatelse

Luftfartstilsynet har laget 5 hovedregler for droneflyging

  1. Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull måte. Fly aldri i nærheten av ulykkessteder.
  2. Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt.
  3. Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.
  4. Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter.
  5. Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.

Les mer om droneflyging hos Avinor