Logo

 Synlighet

Logoen med farget våpenskjold og sort skrift er hovedlogo og er den logoversjonen som i all hovedsak skal brukes. Logoen plasseres øverst til venstre i formatet.

For at hovedlogoen skal vises best mulig, skal den alltid stå på hvit eller en rolig, lys bakgrunn.

Negativ versjon av farget logo skal brukes når det er mørk bakgrunn. Det er viktig å sikre god kontrast og en rolig bakgrunn bak logoen. 

Horisontal logo

 

 

Vertikal logo

Kommunevåpenet

Isbjørnen symboliserer Hammerfests historie som byen ved porten til ishavet. Den er tegnet av lærer Ole Valle i 1939, og revidert av kunstneren Arvid Sveen i 2001.

Kommunevåpenet kan trykkes i farger eller sort/hvitt. I spesielle tilfeller kan sølv benyttes på isbjørnen.

Kommunevåpenet skal kun i enkelte tilfeller brukes alene uten navnetrekk. Det må i hvert tilfelle godkjennes av kommunikasjonsavdelingen.

​ 

Beskyttelsesområde 

Minste avstand til andre grafiske elementer måles ut fra våpenets krone. Logoen plasseres som hovedregel ikke nærmere kanten av formatet/papiret enn våpenskjoldets bredde.

På små formater, som visittkort, gjøres unntak. Der måles minste avstand til andre grafiske elementer ut fra våpenskjoldets krone.

Logoplassering

Logoen skal alltid plasseres øverst eller nederst på formatet, når Hammerfest kommune er hovedavsender. Logoen plasseres venstrejustert eller sentrert. Vertikal logo skal i hovedsak brukes på smale breddeformater. Logoen skal ha godt med luft rundt, minimum beskyttelsesområdet. 

Minimumsstørrelse

Hvis logo skal brukes i veldig små formater, er det viktig å ta hensyn til logostørrelsen, slik at elementene kommer tydelig nok fram.  

Minimum skal kommunevåpenet være 9x13 mm, som vist under.