Virksomheter med egen logo

Hammerfest kommune har en samlet logo og visuell profil. Retningslinjer for profilen, som gjengitt i denne manualen, skal i hovedsak benyttes for hele kommunen og all underliggende virksomhet.

I unntakstilfeller der virksomheter har en egen logo benyttes denne alltid sammen med Hammerfest kommunes hovedlogo. Hammerfest kommune skal alltid være en synlig avsender sammen med underliggende virksomhet.