Politisk organisering – organisasjonskart

Tekstversjon

Kommunestyret

35 medlemmer

Kontrollutvalget

5 medlemmer

Klagenemnda

5 medlemmer

Hovedutvalget for oppvekst og kultur

9 medlemmer

Formannskapet

11  medlemmer

Ungdomsrådet

13  medlemmer

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

7 medlemmer

Eldrerådet

7 medlemmer

Hammerfest havn KF

6 medlemmer 
5 medlemmer velges av kommunestyret, og 1 velges av de ansatte

Hammerfest parkering KF

6 medlemmer
5 medlemmer velges av kommunestyret, og 1 velges av de ansatte

Hovedutvalget for helse og omsorg

9 medlemmer

Hovedutvalget for oppvekst og kultur

9 medlemmer

Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling

9 medlemmer