Politisk organisering

Kontakt – politisk sekretariat

Politisk sekretariat har som oppgave å betjene ordfører, de folkevalgte og kommunedirektørens lederteam, og hovedansvar for utvalgssekretariatsfunksjonen i Hammerfest kommune.

Formannskapssekretæren er møtesekretær for kommunestyret, formannskapet, valgstyret, administrasjonsutvalget og hovedutvalget for næring, miljø og utvikling.

Administrasjonskonsulenten er møtesekretær for hovedutvalget for oppvekst og kultur, hovedutvalget for helse og omsorg, eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet og klagenemnda.

Formannskapssekretær


Anne Tørseth

E-post : Send e-post
Telefon : 78 40 25 02
Mobil : 99 15 54 77


 

Administrasjonskonsulent


Elin Vesterholm

E-post : Send e-post
Telefon : 78 40 25 92
Mobil : 40 64 09 74