Politisk organisering

Kontakt – politisk sekretariat

Politisk sekretariat har som oppgave å betjene ordfører, de folkevalgte og kommunedirektørens lederteam, og hovedansvar for utvalgssekretariatsfunksjonen i Hammerfest kommune.

Formannskapssekretæren er møtesekretær for kommunestyret, formannskapet, valgstyret, administrasjonsutvalget, hovedutvalget for næring, miljø og utvikling, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet.

Administrasjonskonsulenten er møtesekretær for hovedutvalget for oppvekst og kultur, hovedutvalget for helse og omsorg, eldrerådet og klagenemnda.

Formannskapssekretær


Dina Kjølnes

E-post : Send e-post
Telefon : 78 40 25 02
Mobil : 488 92 885

Administrasjonskonsulent


Lindis Åse

E-post : Send e-post
Telefon : 78 40 25 02