Ansattoversikt


Oppvekst og kultur - Barnehager - Nissenskogen barnehage

Ansatte i avdelingen Nissenskogen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent (barnehage) 78 40 28 61
Assistent 463 88 340
Fagarbeider 78 40 28 62
Assistent 78 40 28 64 916 08 291
Pedagogisk leder 78 40 28 63 916 33 659
Barne/ungdomsarbeid. 78 40 28 64 916 08 291
Assistent (barnehage)
Assistent
Pedagogisk leder 78 40 28 62 932 76 502
Assistent 78 40 28 62 907 68 695
Styrer 78 40 28 60 472 73 718
Barnehagelærer 78 40 28 63 901 66 864