Ansattoversikt


Oppvekst og kultur - Barnehager - Nissenskogen barnehage

Ansatte i avdelingen Nissenskogen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent 78 40 28 61
Assistent 932 76 502
Virksomhetsleder/styrer 78 40 28 42
Pedagogisk leder 78 40 28 62
Assistent 78 40 28 64 916 08 291
Pedagogisk leder/ stedfortreder til styrer 78 40 28 63 916 33 659
Fagarbeider 78 40 28 64 916 08 291
pedagogisk leder 78 40 28 62 932 76 502
Assistent 78 40 28 62 932 76 502
Assistent 78 40 28 63 916 33 659
Styrer 78 40 28 60 412 21 198
barnehage lærer 78 40 28 63 901 66 864
Fastvikar/ assistent 78 40 28 62