Begrenset åpningstid under koronaepidemien -

Barnehagene i Hammerfest har 8 timers åpningstid for å kunne gjennomføre smittevernstiltak mot koronaviruset covid-19 fram til nytt barnehageår starter onsdag 19. august.
I denne perioden er det ikke matservering i barnehagene, så barna må ha med matpakke hjemmefra. 

Barnehager i Hammerfest

Barnehager i Hammerfest