Ansattoversikt


Oppvekst og kultur - Oppvekst og kultur – sektorstab

Ansatte i avdelingen Oppvekst og kultur – sektorstab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagansvarlig barn og 78 40 23 16 917 61 135
Kulturkonsulent 78 40 28 08 952 47 481
Fagarnsvarlig kultur 78 40 28 02 981 09 837
Ped. IKT konsulent 78 40 28 05
Kommunalsjef 78 40 25 09 976 25 558
Rådgiver - nestleder 78 40 28 27 954 26 195
Tiltaksmedarbeider 951 52 703 951 52 703
Fagansvarlig barneha 407 25 720 407 25 720
Ped.kons. barnehage 78 40 23 21