Norsk med samfunnskunnskap

Hammerfest Voksenopplæring tilbyr norskkurs på dag- og kveldstid.

Kursene følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Kursene forbereder til Norskprøve fra nivå A1 til B2, og til "Bergenstesten".

300/600 timer norsk og samfunnskunnskap dekker kravet til timer ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap. 

Det er mange grunner til at det er viktig å lære norsk.

 • Hvis du skal ta utdanning i Norge trenger du gode norskkunnskaper for å bestå utdanningen.
 • Mange arbeidsgivere krever at arbeidssøkere kan dokumentere norskkunnskaper, ofte på nivå B1 eller bedre.
 • For innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven er det blant annet krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap og/eller dokumentasjon av bestemte prøver/eksamener for å få permanent oppholdstillatelse.
 • Alle (18-67 år) som vil søke om statsborgerskap må blant annet dokumentere norskkunnskaper/norsktimer.

Les mer om reglene for permanent oppholdstillatelse og om norsk statsborgerskap

Søke høyere utdanning?

Hvis du skal søke høyere utdanning bør du undersøke hvilket nivå i norsk du må dokumentere for opptak til studiene. For mer informasjon se samordnaopptak.no.

Gratis norskkurs eller betale? 

Introduksjonsloven bestemmer blant annet hvem som kan få gratis kurs og hvem som må betale. 

50 timer samfunnskunnskap

Integreringsloven

Integreringsloven sier at de som omfattes av loven skal tilbys et 50 timers kurs i samfunnskunnskap. Kurset holdes i skoleferien (sommer/juni).

Kurset er gratis for dem som har rett og plikt eller rett til denne opplæringen (innenfor fristen på tre år fra første oppholdstillatelse). De som har plikt (uten rett) må betale for kurset.

Kursinnhold

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) finner du her
Det er fastsatt 7 emner i læreplanen:

 • Ny innvandrer i Norge
 • Historie, geografi og levesett
 • Barn og familie
 • Helse
 • Utdanning og kompetanse
 • Arbeidsliv
 • Demokrati og velferdssamfunn

Kurset avsluttes med prøve på valgfritt språk.

Vil du ha mer informasjon eller vil du søke om plass? Ta kontakt!

Adresse

Rød knapp

Meld fra om dårlig skolemiljø

Gi beskjed hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen! 

Besøksadresse

Hammerfest voksenopplæringssenter
Elvetun 2
9603 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest
 

FacebookFølg oss på Facebook