Skoler i Hammerfest

Skoler i Hammerfest

Inntaksområder for skolene i Hammerfest

Akkarfjord

1.–10. årstrinn
Omfatter kommunens elever på Sørøya

Forsøl

1.–10. årstrinn
Omfatter Forsøl

Breilia

8.–10. årstrinn
Omfatter kommunes elever fra skolekrets: Reindalen, Fuglenes, Baksalen

Fjordtun

1.–10. årstrinn
Omfatter kommunens elever mellom Storsvingen og Kargenes samt Seiland

Reindalen/ Fuglenes

1.–7. årstrinn
Omfatter hele Fuglenes og Prærien.
Grensen mellom de to skolene er flytende for Felt 6. Hovedgrensen går ved Mellomvannet.

Baksalen

1.–7. årstrinn
Omfatter kommunens elever som bor mellom Storelva til og med Akkarfjordveien

Kvalsund

1.–10. årstrinn
Omfatter området fra Kargenes til Skaidi, strekningen Saraby til Kvalsund, Stallogargo/Storbukt, Klubbukt og Repparfjorden.

Kokelv

1.–10. årstrinn
Omfatter Kokelv

Kart over inntaksområdene