Trafikklysmodellen

Smitteverntiltak i skoler og barnehager følger en trafikklysmodell utarbeidet av Folkehelseinstituttet.

  • Ungdomsskoler og videregående skoler i hele landet er for tiden i gult tiltaksnivå.
  • Barneskoler og barnehager er i gult tiltaksnivå

Les mer om trafikklysmodellen

Skole

Oppvekst og kultur

Hammerfest kommune
Postboks 1224/K
9616 Hammerfest

Besøksadresse: 
Strandgata 52
9600 Hammerfest

Kommunikasjon hjem – SFO 

Vi bruker IST direkte for kommunikasjon mellom hjem og SFO

Logg inn her

Les mer om IST direkte

Innlogging til systemer i skolen

Her finner du lenker til innlogging i de forskjellige datasystemene som brukes for elever, lærere og foresatte.