Spesialundervisning


Afasi

Etter lov om voksenopplæring har afasirammede krav på språktrening/undervisning. 
Dette gjelder folk i alle aldre.

En afasirammet eller pårørende kan henvende seg til Hammerfest Voksenopplæringssenter 
og få nærmere opplysninger om hvordan de kan søke om timer til slik undervisning.

Hammerfest Voksenopplæringssenter har logoped og spesialpedagoger som utfører undervisning av afasirammede.

Afasirammede kan få hjelp!

En person med afasi har behov for pedagogisk tilrettelagt undervisning med hovedvekt på språktrening. 
Treningen legger opp til oppøving av dagligtale og til at den afasirammede skal fungere best mulig.

Tilbud i Hammerfest:

 • Afasirammede får tilbud om språktrening.
 • Opplæringen blir gitt på sykehus, aldershjem, hjemme eller på Hammerfest VO-senter.
 • Den blir gitt som enetimer eller i små grupper. Tidspunktet for undervisningen avtales med hver enkelt slik at det fungerer best mulig for brukeren.
For å få vite mer om hvordan man kan få hjelp, ta kontakt.

 


Lese- og skrivevansker, ordblindhet, dysleksi

Lese- og skrivevansker kan finnes hos opptil 10 % av befolkningen i varierende grad og art. Det betyr at 400 000 mennesker her til lands kan føle at de har problemer i forhold til lesing og skriving.

Lese- og skrivevansker (spesifikke lese- og skrivevansker) kalles gjerne dysleksi, mens mange kjenner igjen problemet som "ordblindhet". Lese- og skrivevansker går ofte i arv.

Tegn på spesifikke lese- og skrivevansker

 • Vansker med å kjenne igjen og huske skrevne ord
 • Ombytting av bokstaver, stavelser eller ord
 • Vansker med å høre forskjellen på og rekkefølgen av lyder i ord
 • Tidligere beskyldt for å være dum eller lat på skolen, mens årsaken kunne være ordblindhet
 • Problemer i forhold til skole/jobb
 • Problemer med "skjemaveldet" på offentlige kontorer
 • Forsøker å holde lese- og skrivevanskene skjult

Undervisning/fremgangsmåte:

 • Vanligvis individuell undervisning. 
 • I noen tilfeller foregår undervisningen i små grupper.

Hammerfest kommune har v/Hammerfest Voksenopplæringssenter i flere år tilbudt undervisning til voksne med lese- og skrivevansker. 

For å få vite mer om hvordan man kan få hjelp, ta kontakt

Adresse

Rød knapp

Meld fra om dårlig skolemiljø

Gi beskjed hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen! 

Besøksadresse

Hammerfest voksenopplæringssenter
Elvetun 2
9603 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest
 

FacebookFølg oss på Facebook