Skolerute 2021 – 2022

Skole og SFO er stengt for elever på planleggingsdager og læringsdager. 

2021

August

Torsdag 19. Skolestart

Oktober

Mandag 4. – fredag 8. 
Høstferie (SFO er åpen)

November

Mandag 15. – Tirsdag 16. Fri

Desember

Fredag 17. Siste skoledag
Lørdag 18. – fredag 31. Juleferie

2022

Januar

Lørdag 1. – mandag 3. Juleferie
Tirsdag 4. Skolestart

Februar

Onsdag 23. – Fredag 25. Vinterferie

April

Mandag 11. – Onsdag 13. Påskeferie
Torsdag 14. Skjærtorsdag
Fredag 15. Langfredag
Mandag 18. 2. påskedag

Mai

Tirsdag 17. Grunnlovsdag
Torsdag 26. Kristi himmelfartsdag
Fredag 27. Fridag

Juni

Mandag 6. 2. pinsedag
Torsdag 23. Siste skoledag

Se også barnehageruten 2021 - 2022