Arealplanlegging

Samfunnsutvikling

Besøksadresse

Hammerfest rådhus
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest
T 78 40 20 00 | Send e-post