Arealplanlegging

Plan og næring

Besøksadresse

Hammerfest rådhus
9600 Hammerfest

 

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest
T 78 40 20 00
Send e-post