Ledige boligtomter i Bekkeli

Hammerfest kommune har ledig eneboligtomter for tildeling i Bekkeli boligfelt.

Bekkeli boligfelt ligger i Akkarfjord på Kvaløya, cirka 8 kilometer fra Hammerfest sentrum. For ytterligere opplysninger om tomtene kontakt kommunens servicekontor.

 Det skal på søknad oppføres hvilke tomt det søkes på. Søkers navn og postadresse må påføres søknad.

Annonsering og tildeling gjøres i henhold til gjeldende retningslinjer for tildeling av tomter/områder i Hammerfest kommune.

Retningslinjer for tildeling av tomter/områder i Hammerfest kommune. 

Søknad sendes til:
Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Send e-post

Alle priser er i henhold til gebyr og avgiftsregulativet for 2022, dermed gjeldende i perioden 01.01.2022 - 31.12.2022.

Tilskudd til bygging av ny bolig i Bekkeli

Det gis et tilskudd for bygging av ny bolig i Bekkeli, i henhold til gebyr- og avgiftsregulativ for 2022 pålydende kroner 120 000,-.
Nærmere vilkår og informasjon om tilskuddsordningen for bygging, ombygging og renovering finnes i Hammerfest kommunes retningslinjer for tildeling av tilskudd.