Ledige boligtomter i Forsøl

Hammerfest kommune har ledige eneboligtomter for tildeling i Forsøl.

Forsøl ligger i landlige omgivelser, ca. 8 kilometer fra Hammerfest sentrum. Tomtene har nærhet til barnehage og skole. For ytterligere opplysninger om tomtene kontakt kommunens servicekontor

 

Det skal på søknad oppføres hvilken tomt det søkes på. Søkers navn og bostedadresse må påføres søknad.

Annonsering og tildeling gjøres i henhold til gjeldende retningslinjer for tildeling av tomter/områder i Hammerfest kommune. Tomter som søker har sagt fra seg eller kommunen har trukket tilbake, vil legges ut som nyhet.

Retningslinjer for tildeling av tomter/områder i Hammerfest kommune. 

Søknad sendes til:
Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Send e-post

Alle priser er i henhold til gebyr og avgiftsregulativet for 2023, dermed gjeldende i perioden 01.01.2023 - 31.12.2023.

Tilskudd til bygging av ny bolig i Forsøl

Det gis et tilskudd for bygging av ny bolig i Forsøl, i henhold til gebyr- og avgiftsregulativ pålydende kroner 120 000,-.
Nærmere vilkår og informasjon om tilskuddsordningen for bygging, ombygging og renovering finnes i Hammerfest kommunes retningslinjer for tildeling av tilskudd.

Vi tar forbehold om at skrivefeil i spesifikasjoner og pris på denne nettside kan forekomme.  Når det gjelder pris på avgifter så vil til enhver tid vedtatt gebyr- og avgiftsregulativ gjelde.

Kommunale gebyrer og avgifter