Hensikten med denne veilederen er å sikre best mulig kobling mellom nye byggetiltak og eksisterende bebyggelse og natur. Grunnlaget for veilederen er erfaringer gjort av Hammerfest kommune i forbindelse med plan- og byggesaker. Den illustreres med konkrete eksempler på vellykkede og mindre vellykkede løsninger.

Veiledningen viser hvilket visuelt uttrykk vi ønsker i Hammerfest og hvilke lysforhold det er viktig å ta hensyn til i planleggingen og evalueringen av prosjekter.