Veileder for belysning og lysskilt

Veiledningen viser hvilket visuelt uttrykk vi ønsker i Hammerfest og hvilke lysforhold det er viktig å ta hensyn til i planleggingen og evalueringen av prosjekter.