Ergo- og fysioterapi for barn og unge

Oppfølging av barn og unge  0 – 18 år har som mål å bevare eller bedre barn og unges funksjonsevne, deltagelse og aktivitet, samt fremme selvstendighet og mestring for barnet.

Oppfølgingen og behandlingen skjer poliklinisk, ved helsestasjon, der barnet bor, i avlastningen for barn, i barnehagen eller i skolen og på fritidsarenaen. Det vektlegges tverrfaglig samarbeid mellom ulike faggrupper.

Tiltak kan være:

 • Kartlegging av muligheter til å utføre daglige aktiviteter, delta i lek og andre aktiviteter.
 • Tilrettelegging av omgivelsene for å fremme bevegelsesutvikling, bevegelsesglede og god helse.
 • Veiledning og informasjon til barnet, foresatte og andre samarbeidspartnere om trening, stimulering og tilrettelegging for utvikling, mestring og deltagelse i daglige aktiviteter i hjem, barnehage, skole og fritid.
 • Trening av ferdigheter gjennom lek og læring, individuelt eller i gruppe.
 • Tilrettelegging med tekniske hjelpemidler og tilpasning av omgivelser i bolig, barnehage, skole og fritidsarena.
 • Deltagelse i barnets ansvarsgruppe og individuelle plan og fungere som koordinator ved behov.

Ergo- og fysioterapitjenesten prioriterer barn og unge med sammensatte behov, ofte med behov for tverrfaglig tilnærming og oppfølging over lengre tid.

Tjenesten bidrar også med forebyggende tiltak i helsestasjonen, herunder barselinformasjon og gruppetilbud ved 4 måneders kontroll.

For 2017 er det ansatt en egen fysioterapeut i 30 % stilling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, med ansvar for primærforebyggende arbeid i barnehager og skoler, og ansvar for å drifte aktivitetstilbud for barn med overvekt og fedme i aldersgruppen 6-10 år.

Tilbud om ergoterapi og fysioterapi for barn og unge er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud.

Samarbeidspartnere

Vår tjeneste samarbeider med PPT, helsestasjonen, barnehager, skoler, avlastningen for barn, fastleger, barnehabiliteringstjenesten og andre som yter tjenester til barn og unge.

Det skal alltid innhentes samtykke før samarbeid etableres.

Pris for tjenesten

Fysioterapi er gratis frem til barnet fyller 16 år. Barn over 16 år må betale egenandel for fysioterapi, frem til frikort er opparbeidet. Det betales ingen egenandel for ergoterapi.

Frikort

Frikort kommer automatisk i posten etter at det er betalt 2025 kroner i egenandel for 2018. Dersom det er betalt for mye, blir dette tilbakebetalt automatisk.

Priser

Pris per behandling bestemmes til en hver tid av takstplakaten fra Norges Fysioterapeutforbund. Din fysioterapeut vil kunne informere nærmere om dette.

Fravær

Fravær meldes til vårt sentralbord på 78 40 23 80 i telefontiden mellom kl. 10-12 og 13-15 eller direkte til din fysioterapeut dersom dette avtales.

Ergo- og fysioterapitjenesten, barn

Adresse

Ergo- og fysioterapitjenesten

Besøksadresse

Sanitetsbadet
Storgata 3A, 4. etasje
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

Telefon

78 40 23 80 (kl. 10 – 12 og 13 – 15)

Ansatte

Klikk for stort bildeErgo- og fysioterapitjenesten under koronautbruddet

For å unngå spredning av koronaviruset har Ergo- og fysio­terapi­tjenesten redusert sin drift i tråd med de anbefalinger som er gitt.

 • Vi holder stengt for besøkende, men kan kontaktes på telefon og e-post.
 • Pasientnær oppfølgning av ergoterapeut eller fysioterapeut, vil kun tilbys dersom det blir vurdert som kritisk for liv og helse. Vi tilbyr ellers oppfølging over telefon og kan gi veiledning og råd både til brukere, pårørende og personell ute i tjenestene. Ta kontakt med oss dersom du lurer på noe.
 • Ved behov for oppfølging av servicemedarbeider (reparasjoner og utlevering av hjelpemidler) gjøres det individuelle vurderinger, der kun høyst nødvendig helsehjelp prioriteres.
 • Innhenting/retur av hjelpemidler prioriteres ikke med hensyn til smitterisiko.
 • Dersom du kan hente hjelpemidlene selv, kan dette gjøres ved inngangen til Sanitetsbadet, Storgata 3. Ta kontakt med oss for nærmere avtale.
 • Friskliv og mestring og Hverdagsmestring holder stengt i denne perioden. Personer som har benyttet seg av tilbudet, vil bli kontaktet så snart det er forsvarlig å åpne.

Ved behov for kontakt med oss, ring sentralbordet på telefon 78 40 23 80. Telefontid er mellom kl. 10-12 og 13-15 alle hverdager.
Du kan også sende e-post til fysioterapitjenesten@hammerfest.kommune.no, så tar vi kontakt med deg. Husk  å ikke sende sensitive opplysninger.