Ergoterapi

Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. En ergoterapeut gir deg mulighet til å utføre de aktivitetene som er viktige i livet ditt.

Tilbud om ergoterapi gis til enkeltpersoner i alle aldre, og som helsefremmende og forebyggende tiltak på individ-, gruppe,- og samfunnsnivå.

Tilbud om ergoterapi er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud.

Ergoterapeuten

  • er mer opptatt av løsninger enn av problemer
  • starter alltid med å spørre om hva som er viktig i livet ditt
  • undersøker og vurderer dine funksjoner, det du vil gjøre og omgivelsene dine
  • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi
  • tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen

En ergoterapeut gir deg mulighet til å leve et så aktivt liv som mulig.
Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, både i sykehjem og i private hjem.

Ergoterapeuter fremmer deltagelse og inkludering i hverdagslivet, fremmer mestring og økt selvhjulpenhet, tilrettelegger aktiviteter og endrer omgivelser.

Ergoterapeuter er gjerne mer opptatt av løsninger enn av problemer, og tenker annerledes enn andre helsearbeidere om aktivitet og funksjoner. Ergoterapeuten starter ofte samarbeidet med å spørre deg om hva som er viktige aktiviteter i livet ditt.

Ergo- og fysioterapitjenesten har 3 ergoterapeuter. Kontaktinstans for syn og hørsel er lagt til ergoterapeut og inngår som en del av det helhetlige tjenestetilbudet.

Samarbeidspartnere

Ved behov etableres samarbeid med andre tjenester som er involverte i oppfølgingen både i kommunen, spesialisthelsetjenesten, NAV og med andre.

Det skal alltid innhentes samtykke før samarbeid etableres.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Adresse

Ergo- og fysioterapitjenesten

Besøksadresse

Sanitetsbadet
Storgata 3A, 4. etasje
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

Telefon

78 40 23 80 (kl. 10 – 12 og 13 – 15)

Ansatte