Fysioterapeuter med kommunal avtale

Hammerfest kommune har 6 hjemler i 100 % stillinger og én i 50 % for privatpraktiserende fysioterapeuter.
Det samlede fysioterapitilbudet gir en god dekning for fysioterapi, og det er forholdsvis korte ventelister.

Privatpraktiserende fysioterapeuter jobber med kommunal avtale hvor de mottar driftstilskudd fra kommunen og refusjon fra staten for å drifte praksisen.

Privatpraktiserende fysioterapeuter i Hammerfest kommune

For henvendelser og timebestilling, ta direkte kontakt.

Aynas Institutt AS

Ayna Meinseth
Rypklubbveien 6
9610 Rypefjord

78 41 06 02  | M 951 87 468

Sanitetsbadet Fysioterapi

Grete Katrine Fagerheim
Storgata 3
9615 Hammerfest

78 41 06 00  | M 922 33 304

Hanne Jonassen
Fjordaveien 31
9610 Rypefjord

M 482 55 119

Johnny Heggelund
Kirkegata 12
9600 Hammerfest

Kenneth Ellertsen
Strandgata 31
9600 Hammerfest

T 78 41 30 10 | M 930 40 808

Audun Bjerke
Kvalsund sykehjem
Kirkeveien 1A
9620 Kvalsund

fysioterapeut.bjerke@gmail.com
M 922 85 331

Steffen Engdal
Kvalsund sykehjem
Kirkeveien 1A
9620 Kvalsund

engdalfysioterapi@gmail.com
M 918 44 483

Eirik Johansen
(vikar for Steffen Engdal 01.09.2021 – 31.08.2022)
Kvalsund sykehjem
Kirkeveien 1A
9620 Kvalsund

e_johansen97@hotmail.com
M 415 79 256