Syn og hørsel

Syns- og hørselskontakten formidler og gir oppfølging og opplæring i bruk av synshjelpemidler og hørselshjelpemidler. Dette innebærer kartlegging av behov, gi veiledning, søke hjelpemidler, gi opplæring i bruken av- og gjøre feilsøking på hjelpemidlene. Syns- og hørselskontakten gir også veiledning til pårørende og personell som er involverte i oppfølgingen.

Syns- og hørselskontakt samarbeider nært med servicemedarbeider i kommunen om montering av- og feilsøking på hjelpemidler.

  • Aktuelle synshjelpemidler: Luper, telefonutstyr, lese-tv, spesial cd-spiller, div. husholdningsredskaper
  • Aktuelle hørselshjelpemidler: Telefonutstyr, lydoverføringshjelpemidler (teleslynge), samtaleforsterker, varslingshjelpemidler

Ved første gang henvendelse og søknad på hjelpemidler må det foreligge en erklæring fra spesialisthelsetjenesten. 

NB! Syn- og hørselskontakten formidler ikke briller, linser eller høreapparater. 

Ergo- og fysioterapitjenesten har ergoterapeut som er syns- og hørselskontakt. Syns- og hørselskontakt er kommunal kontaktperson for NAV Hjelpemiddelsentral i Finnmark.

Målgruppe

Tjenesten er rettet mot voksne og eldre, som bor hjemme eller i institusjon.

Kriterier og vilkår

Ergo- og fysioterapitjenesten har prioriteringsnøkler som skal sikre at brukere og pasienter får rett tjeneste til rett tid, og et mest mulig likt tilbud om oppfølging behandling. Tjenesten prioriterer personer med sammensatte behov, ofte med behov for tverrfaglig tilnærming over lengre tid.

Samarbeidspartnere

Ved behov etableres samarbeid med andre tjenester som er involverte i oppfølgingen både i kommunen, spesialisthelsetjenesten og med andre.

Det skal alltid innhentes samtykke før samarbeid etableres.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Ergo- og fysioterapitjensten, voksne

Adresse

Ergo- og fysioterapitjenesten

Besøksadresse

Sanitetsbadet
Storgata 3A, 4. etasje
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

Telefon

78 40 23 80 (kl. 10 – 12 og 13 – 15)

Ansatte

Klikk for stort bildeErgo- og fysioterapitjenesten under koronautbruddet

For å unngå spredning av koronaviruset har Ergo- og fysio­terapi­tjenesten redusert sin drift i tråd med de anbefalinger som er gitt.

  • Vi holder stengt for besøkende, men kan kontaktes på telefon og e-post.
  • Pasientnær oppfølgning av ergoterapeut eller fysioterapeut, vil kun tilbys dersom det blir vurdert som kritisk for liv og helse. Vi tilbyr ellers oppfølging over telefon og kan gi veiledning og råd både til brukere, pårørende og personell ute i tjenestene. Ta kontakt med oss dersom du lurer på noe.
  • Ved behov for oppfølging av servicemedarbeider (reparasjoner og utlevering av hjelpemidler) gjøres det individuelle vurderinger, der kun høyst nødvendig helsehjelp prioriteres.
  • Innhenting/retur av hjelpemidler prioriteres ikke med hensyn til smitterisiko.
  • Dersom du kan hente hjelpemidlene selv, kan dette gjøres ved inngangen til Sanitetsbadet, Storgata 3. Ta kontakt med oss for nærmere avtale.
  • Friskliv og mestring og Hverdagsmestring holder stengt i denne perioden. Personer som har benyttet seg av tilbudet, vil bli kontaktet så snart det er forsvarlig å åpne.

Ved behov for kontakt med oss, ring sentralbordet på telefon 78 40 23 80. Telefontid er mellom kl. 10-12 og 13-15 alle hverdager.
Du kan også sende e-post til fysioterapitjenesten@hammerfest.kommune.no, så tar vi kontakt med deg. Husk  å ikke sende sensitive opplysninger.