Syn og hørsel

Syns- og hørselskontakten formidler og gir oppfølging og opplæring i bruk av synshjelpemidler og hørselshjelpemidler. Dette innebærer kartlegging av behov, gi veiledning, søke hjelpemidler, gi opplæring i bruken av- og gjøre feilsøking på hjelpemidlene. Syns- og hørselskontakten gir også veiledning til pårørende og personell som er involverte i oppfølgingen.

Syns- og hørselskontakt samarbeider nært med servicemedarbeider i kommunen om montering av- og feilsøking på hjelpemidler.

  • Aktuelle synshjelpemidler: Luper, telefonutstyr, lese-tv, spesial cd-spiller, div. husholdningsredskaper
  • Aktuelle hørselshjelpemidler: Telefonutstyr, lydoverføringshjelpemidler (teleslynge), samtaleforsterker, varslingshjelpemidler

Ved første gang henvendelse og søknad på hjelpemidler må det foreligge en erklæring fra spesialisthelsetjenesten. 

NB! Syn- og hørselskontakten formidler ikke briller, linser eller høreapparater. 

Ergo- og fysioterapitjenesten har ergoterapeut som er syns- og hørselskontakt. Syns- og hørselskontakt er kommunal kontaktperson for NAV Hjelpemiddelsentral i Finnmark.

Målgruppe

Tjenesten er rettet mot voksne og eldre, som bor hjemme eller i institusjon.

Kriterier og vilkår

Ergo- og fysioterapitjenesten har prioriteringsnøkler som skal sikre at brukere og pasienter får rett tjeneste til rett tid, og et mest mulig likt tilbud om oppfølging behandling. Tjenesten prioriterer personer med sammensatte behov, ofte med behov for tverrfaglig tilnærming over lengre tid.

Samarbeidspartnere

Ved behov etableres samarbeid med andre tjenester som er involverte i oppfølgingen både i kommunen, spesialisthelsetjenesten og med andre.

Det skal alltid innhentes samtykke før samarbeid etableres.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Adresse

I ergo- og fysioterapitjenesten har vi dessverre mindre kapasitet enn vanlig fremover, og lengre ventetid i flere saker. Dette er fordi vi for tiden mangler to av av fire ergoterapeuter og en fysioterapeut. 

Vi håper å få besatt alle de ledige stillingene så raskt som mulig, og vil gi ut ny informasjon ved når vi får ansatt nye folk. I mellomtiden må vi be om forståelse i en krevende tid for at flere saker må vente lengre enn normalt.

Ved spørsmål, bekymring eller endringer i livssituasjon som fører til behov for snarlig tiltak, kan tjenesten kontaktes - helst på e-post.

Ergo- og fysioterapitjenesten

Besøksadresse

Sanitetsbadet
Storgata 3A, 4. etasje
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

Telefon

78 40 23 80 (kl. 10 – 12 og 13 – 15)

Send e-post