Matombringing til hjemmeboende

Bor du hjemme og har problemer med å få laget middag til deg selv, kan du få maten tilkjørt. Tilbudet kan bestå av varm eller fryst middag som bringes hjem til deg én eller flere dager i uken.

Varm mat blir kjørt ut fra Rypefjord sykehjem hver dag mellom kl. 12 og kl. 14. 

Målgruppen er hjemmeboende eldre, funksjonshemmede og andre som ikke er i stand til å lage middag selv.

Kriterier og vilkår

Sykdom, alder eller andre årsaker gjør at du ikke er i stand til å ivareta ditt ernæringsbehov.

Forutsetninger:

  • Må bo i kommunen
  • Må være ute av stand til å lage seg varm middagsmat
  • Må være ute av stand til å skaffe seg varm middagsmat
  • Må være godt motivert for tilbudet

Kriterier:

  • Forebygge underernæring 
  • Forebygge dårlig allmenntilstand på grunn av underernæring
  • Forebygge innleggelse i institusjon
  • Fare for skade ved bruk av kjøkkenutstyr

Forutsetningene skal alltid være innfridd og minst ett av kriteriene må være tilstede for at vedtak om hjelp skal fattes.
 

 

Søke om tjenester innen helse og omsorg

 

Du kan søke elektronisk her

Du kan også fylle ut dette skjemaet (PDF, 97 kB)
Lever skjemaet på Servicekontoret ved Hammerfest rådhus eller send det til

Fag- og forvaltningsenhet i Sektor helse og omsorg
Postboks 1224
9615 HAMMERFEST

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Du kan klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket

Du må klage skriftlig, ved å skrive brev til adressen over. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres.
Ta kontakt med servicekontoret på telefon 78 40 20 00 hvis du trenger hjelp til å klage.
Hvis vi ikke er enige i din klage, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør saken.