Matombringing til hjemmeboende

Bor du hjemme og har problemer med å få laget middag til deg selv, kan du få maten tilkjørt. Tilbudet kan bestå av varm eller fryst middag som bringes hjem til deg én eller flere dager i uken.

Varm mat blir kjørt ut fra Rypefjord sykehjem hver dag mellom kl. 12 og kl. 14. 

Målgruppen er hjemmeboende eldre, funksjonshemmede og andre som ikke er i stand til å lage middag selv.

Kriterier og vilkår

Sykdom, alder eller andre årsaker gjør at du ikke er i stand til å ivareta ditt ernæringsbehov.

Forutsetninger:

  • Må bo i kommunen
  • Må være ute av stand til å lage seg varm middagsmat
  • Må være ute av stand til å skaffe seg varm middagsmat
  • Må være godt motivert for tilbudet

Kriterier:

  • Forebygge underernæring 
  • Forebygge dårlig allmenntilstand på grunn av underernæring
  • Forebygge innleggelse i institusjon
  • Fare for skade ved bruk av kjøkkenutstyr

Forutsetningene skal alltid være innfridd og minst ett av kriteriene må være tilstede for at vedtak om hjelp skal fattes.