Omsorgslønn

Omsorgslønn kan gis til privatpersoner som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.

Kommunen avgjør om du får omsorgslønn og hvilket nivå lønnen skal ligge på. Etter at du har søkt, besøker vi deg for å vurdere situasjonen og avklare hvilke oppgaver du utfører. Deretter gjør vi en vurdering av hvor mange arbeidstimer i uken du eventuelt kan få godtgjørelse for.

Ordningen omfatter både omsorgsytere uten omsorgsplikt og foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn.

Krav til søker

  • Den pleietrengende må bo hjemme.
  • Den pleietrengende må ha søkt om hjelpestønad for tilsyn og pleie fra NAV.
  • Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende og gjelde nødvendige oppgaver som kommunen har plikt å utføre.

Hvis du ikke har søkt om Hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette samtidig.

Flere momenter er med i vurderingen om omsorgsarbeidet ditt regnes som "særlig tyngende".
Tenk over dette før du søker:

  • Arbeider du mange timer per måned med omsorgsarbeidet?
  • Er arbeidet mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig?
  • Innebærer omsorgsarbeidet mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn?
  • Er det behov for omsorgsarbeid i perioder eller hele tiden?
  • Fører omsorgsarbeidet til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid?
  • Er det snakk om omsorg for mer enn én person?

Både bruker og kommunen må vurdere om omsorgslønn er det beste alternativet, eventuelt sammen med andre hjelpetiltak.