Praktisk bistand

Praktisk bistand omfatter det som før ble kalt hjemmehjelp.

Dersom du på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker ikke klarer de daglige nødvendige gjøremålene, kan du søke om praktisk bistand. Slik krav på bistand har du dersom du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, som for eksempel:

  • egenomsorg og personlig stell
  • bestille husholdningsvarer, eventuelt få disse levert på døren
  • å få levert middag
  • hjelp til vask av klær, oppvask, husvask, vask av vinduer

Mer om praktisk bistand (Helsetilsynet.no)

Adresse

Hjemmetjenesten

Besøksadresse

Kirkeparken omsorgssenter
Sørøygata 13
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest 

Telefon
78 40 27 16

Hjemmetjenesten Kvalsund
416 64 503

Send e-post

Sandra Krüger
Avdelingsleder
hjemmetjenesten og Sørøygata omsorgsbolig
Sandra.kruger@hammerfest.kommune.no
T 78 40 27 15

Turid F. Løkke
Virksomhetsleder 
hjemmetjenesten og Sørøygata omsorgsbolig
Turid.forberg.lokke@hammerfest.kommune.no
T 78 40 27 11

Kari Næssvik
Nestleder
hjemmetjenesten og Sørøygata omsorgsbolig
Kari.naessvik@hammerfest.kommune.no
T 78 40 27 14​​​​​​​