Trygghetsalarm for hjemmeboende

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarm er en alarm brukeren bærer på seg for å kunne tilkalle hjelp ved behov.

Trygghetsalarmen er knyttet direkte til alarmmottak i hjemmetjenesten, som rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

Trygghetsalarmen leveres med abonnement, ferdig programmert og klar til bruk.

Trygghetsalarm skal sikre at personer med pleie- og omsorgsbehov skal kunne bo hjemme eller i tilrettelagt omsorgsbolig så lenge som mulig.

Kriterier og vilkår

  • Det må foreligge en henvendelse fra bruker, pårørende, hjelpeverge, helsepersonell eller andre
  • Brukeren må bo i kommunen
  • Brukeren må være godt motivert for tilbudet
  • Brukeren må kognitivt være i stand til å forstå å bruke trygghetsalarmen
  • Brukeren må montere nøkkelboks-skap med husnøkkel i ved inngangsdør. Dette ordner kommunen med.

Egenandel for trygghetsalarm

Egenandel for trygghetsalarm
Gebyr Sats 2024
Minstepensjonister med inntekt mindre enn 2 G 0
Inntekt over 2G:
Trygghetsalarm med GPS, per mnd 200
Trygghetsalarm med ulike sensorer (vanlig alarm), per mnd 184
Trygghetspakke, per mnd 334

Søke om tjenester innen helse og omsorg

 

Du kan søke elektronisk her

Du kan også fylle ut dette skjemaet (PDF, 97 kB)
Lever skjemaet på Servicekontoret ved Hammerfest rådhus eller send det til

Fag- og forvaltningsenhet i Sektor helse og omsorg
Postboks 1224
9615 HAMMERFEST

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Du kan klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket

Du må klage skriftlig, ved å skrive brev til adressen over. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres.
Ta kontakt med servicekontoret på telefon 78 40 20 00 hvis du trenger hjelp til å klage.
Hvis vi ikke er enige i din klage, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør saken.