Trygghetsalarm for hjemmeboende

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

Trygghetsalarm er en alarm brukeren bærer på seg for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Uttrykking skjer fra hjemtjenesten, pårørende eller dit hvor alarmen er programmert. Alarmen er knyttet opp mot brannvakten, og de formidler kontakt til hjemtjenesten.

Trygghetsalarmen kan kobles til en vanlig hustelefon eller til mobiltelefon.

Trygghetsalarm skal sikre at personer med pleie- og omsorgsbehov skal kunne bo hjemme eller i tilrettelagt omsorgsbolig så lenge som mulig.

Kriterier og vilkår

  • Det må foreligge en henvendelse fra bruker, pårørende, hjelpeverge, helsepersonell eller andre
  • Brukeren må bo i kommunen
  • Brukeren må ha egen fasttelefon eller mobiltelefon
  • Brukeren må være godt motivert for tilbudet
  • Brukeren må kognitivt være i stand til å forstå å bruke trygghetsalarmen
  • Brukeren må montere nøkkelboks-skap med husnøkkel i ved inngangsdør. Dette ordner kommunen med.