Kreftkoordinator

Kreftkoordinatoren gir et tilbud til deg som har eller har hatt en kreftsykdom eller er pårørende til noen med kreft, helsepersonell og andre.

Hva kreftkoordinatoren kan bistå med

  • Informasjon og veiledning rundt diagnose, behandling og veien videre
  • Være et bindeledd mellom personen med kreft og andre tjenester
  • Støttesamtaler til personer med kreft og deres nærpersoner

Hvem kan ta kontakt med kreftkoordinator?

  • Personer som er under utredning
  • Personer som har fått diagnose
  • Nærpersoner: familie, venner, kolleger og evt andre
  • Etterlatte

Hvordan får du kontakt med kreftkoordinator

Du trenger ikke søke eller bli henvist, og det koster ingenting. Ta direkte kontakt med kreftkoordinator enten på telefon eller mail.

Kontakt

Marianne Arild
Kreftkoordinator
Helse og omsorg fagstab
E-post
Telefon 78 40 27 22
Mobil 90 94 55 86