Helse- og omsorgssektoren i Hammerfest kommune er i gul beredskap

Vi har restriksjoner mot at personell kan jobbe på tvers av institusjoner og omsorgsboliger for å begrense konsekvensene ved en eventuell smitte. De som ønsker å besøke beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner må ringe og avtale på forhånd.

Lege og helsetilbud