Habilitering og rehabilitering

Tjenester innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at pasient og bruker kan trene opp og vedlikeholde ferdigheter og evne til mestring. Målet er å kunne leve et mest mulig selvstendig liv ut fra egne forutsetninger og ønsker.

Tjenestene skal være målrettet og planlagt

De tjenestene som pasient og bruker har behov for, både fra spesialisthelsetjenesten og fra kommunene, skal samarbeide. Habiliterings- og rehabiliteringstilbudet skal være samordnet, tverrfaglig og planlagt, og pasient og brukers medvirkning og innflytelse er viktig.

Mer om habilitering og rehabilitering (Helsenorge.no)

Adresse

ReHabiliteringskoordinator

Besøksadresse

Administrasjon helse og omsorg
Salsgata 16
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

T 78 40 27 05 | Send e-post