Hverdagsmestring

Kommunen tilbyr rehabilitering i hjemmet og nærmiljøet for deg som har et ønske om å være aktiv og bo hjemme.

Tjenesten er gratis.

Hvem er du?

  • Du opplever at du ikke lengre har samme funksjon som før og har kanskje vansker med å mestre daglige gjøremål som personlig stell, matlaging, handling, og andre aktiviteter.
  • Du ønsker å være aktiv og bo hjemme.
  • Du ønsker å gjenvinne funksjon slik at du bedre kan mestre dagliglivet, og i størst mulig grad kan klare deg selv.

Hvem er vi?

Vi er et tverrfaglig team som består av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleiere og hjemmetrenere. I samarbeid med oss utarbeider du mål for hva du synes er viktig å mestre i din hverdag. Sammen jobber vi for å nå disse målene.

Hva kan du forvente av oss?

Vi kommer hjem til deg og hjelper deg med å trene slik at du kan nå dine mål. For å oppnå dette setter vi opp en treningsplan og jobber intensivt i en avtalt treningsperiode.

Hva forventer vi av deg?

Du er motivert til å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet.

Hvordan komme i kontakt med oss?

Du kan søke om Hverdagsmestring gjennom søknadsskjema for helse og omsorgstjenester. Du kan også snakke med din fastlege, fysioterapeut, ergoterapeut, praktisk bistand, hjemmesykepleien eller kontakte oss direkte.

Adresse

Hverdagsmestring

Telefon
T 78 40 20 61 
M 90 12 16 98

(tirsdag - fredag)