Tilrettelagt ridning

Tilrettelagt ridning er et helsefremmende tilbud i regi av Hammerfest kommune. Vi samarbeider med Hammerfest staller. 

Tilbudet gjelder for personer som har behov for ridning i form av å vedlikeholde/styrke muskulatur eller for positiv effekt på psykisk helse. Vi har 13 timer per uke som fordeles på helse og omsorg, og skoler og barnehager. Timene følger skoleruten og går fra slutten av august til slutten av juni. Ridningen utgår når det er skolefri, for eksempel ved jul, påske, høstferie og lignende. 

Tilbudet gis mandag - fredag på dagtid. 

Søknadsfrist: 1. august hvert år

Søknaden skal inneholde:

  • Bakgrunn for søknad
  • Informasjon om tjenestemottaker
  • Hvilke dager og tidspunkt som er ønskelig
  • Kontaktinformasjon til søker
     

Søknad sendes skriftlig til Stine Veronica Halvorsen v/ Helse og omsorg, stine.veronica.halvorsen@hammerfest.kommune.no