Idrettsstipend

Hammerfest kommune kan hvert år dele ut kultur- og idrettsstipend. Årlig settes det av 125 000 kroner til formålet. Hvert stipend er på minimum 25 000 kroner.
Søknadsfristen er 15. april.
Overrekking av kultur- og idrettsstipend skjer i forbindelse med et kommunestyremøte før sommerferien.

Stipendet skal stimulere aktive idrettsutøvere og trenere til å satse på sin idrett og motivere til videre utvikling og fremgang rent sportslig.

 

 


Retningslinjer for idrettsstipendet

Formål

Formålet med ordningen er å premiere oppnådde resultater og stimulere idrettsutøvere til videre utvikling, utdanning og satsing.

Målgruppe

Stipendet kan gis til enkeltpersoner eller gruppe av personer som har gjort seg bemerket innen sin idrettsgren. Søkere må være bosatt i Hammerfest kommune og representere et idrettslag eller et skytterlag i kommunen. Unge mellom 16 og 25 år er en prioritert målgruppe.

Søknad

Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema.

Søknaden skal inneholde:

  • informasjon om idrettsaktivitet og oppnådde resultater
  • begrunnelse og plan for bruk av stipendet
  • kostnadsoverslag

Dette må enten være med i selve søknadsteksten eller i vedlegg til søknaden.

Vi kan be om mer informasjon hvis vi trenger det for å behandle søknaden.

Søknadsfrist

15. april

Søk om kulturstipend eller idrettsstipend

Bruk digitalt skjema for å søke om stipend.

Kulturstipend/idrettsstipend - søknadsskjema

 

Behandling

Søknaden behandles og vedtas av Hovedutvalget for oppvekst og kultur.

Overrekking av kultur- og idrettsstipend skjer i forbindelse med et kommunestyremøte før sommerferien.

Stipendet skal brukes i samsvar med de opplysningene som er gitt i søknaden og senest ett år etter utdelingen. Dersom endrede forutsetninger fører til at stipendet ikke kan benyttes som forutsatt, kan virksomhetsleder for park, idrett og friluftsliv godkjenne endrede tidsplaner eller andre mindre endringer i planene for bruk av tildelt stipend.

Rapport

De som mottar stipendet skal legge frem en kort, skriftlig rapport senest 6 måneder etter at stipendet er brukt.

Rapportering skal gjøres på et eget elektronisk skjema.

Disse retningslinjene er vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur i møte 14.02.2022.