Stipender og priser

Hammerfest kommune kan hvert år dele ut priser og stipender på kulturområdet.

Stipendene tildeles etter søknad. 
Prisene tildeles etter begrunnede forslag.

Hammerfest kommune kan hvert år dele ut kultur- og idrettsstipend. Årlig settes det av 125 000 kroner til formålet. Hvert stipend er på minimum 25 000 kroner.
Søknadsfristen er 15. april.
Overrekking av kultur- og idrettsstipend skjer i forbindelse med et kommunestyremøte før sommerferien.

Hammerfest kommune kan hvert år dele ut kultur- og idrettsstipend. Årlig settes det av 125 000 kroner til formålet. Hvert stipend er på minimum 25 000 kroner.
Søknadsfristen er 15. april.
Overrekking av kultur- og idrettsstipend skjer i forbindelse med et kommunestyremøte før sommerferien. 

 

Kulturprisen er på kr 30 000 og kan tildeles lag, foreninger, organisasjoner, enkeltpersoner eller institusjoner som har stått eller står sentralt i Hammerfest kommunes kulturliv gjennom nytenkning eller fortjenestefull innsats.

Tilgjengelighetsprisen er på kr 15 000 og kan deles ut av Hammerfest kommune hvert år.

Ildsjelprisen er på kr 15 000 og kan deles ut av Hammerfest kommune hvert år.